Штатний розклад (розпис) – первинний документ, який визначає структуру підприємства, кількість працівників, їх посади, професії, кваліфікації.

У 2002 році в Україні була затверджена форма штатного розпису для бюджетних установ, яку можуть використовувати й інші юридичні особи. У штатному розкладі вказуються наступні дані:

  • назва структурного підрозділу підприємства;
  • назва посади та її код, відповідно до Класифікатора професій;
  • кількість працівників за кожною посадою;
  • тарифна ставка, надбавки та доплати (якщо заробітна плата та надбавки є стабільними та безперервними; ці дані не вносяться в разі відрядної системи оплати праці);
  • фонд заробітної плати на місяць.

Штатний розпис необхідно скласти та затвердити до початку календарного року. У разі змін в оплаті праці, кількості посад тощо, необхідно видати наказ про складання нового штатного розпису або наказ про внесення змін до штатного розпису.