Цінні папери – акції, облігації, векселі та інші документи, які засвідчують майнові права.