Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить дані про рух коштів на підприємстві протягом звітного періоду. Фінансова звітність включає в себе баланс підприємства, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух коштів, звіт про капітал компанії та зміни (за наявності). Фінансова звітність подається до органів статистики та державних податкових органів, подання звітності, що містить неправдиві дані тягне накладення штрафу від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж санкції передбачені за невчасне подання фінансової звітності.