Трудова книжка – основний документ працівника, у якому фіксується прийняття на роботу, звільнення із займаної посади, нагородження та заохочення за сумлінну працю. Також у трудовій книжці фіксується наступна інформація:

  • навчання у професійних навчально-виховних закладах, вищих учбових закладах, аспірантурі, ординатурі;
  • догляд за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом або пенсіонером, який потребує догляду, за медичними показниками, чи престарілими особами, старше 80 років;
  • одержання державної допомоги по безробіттю.

У трудову книжку заборонено вносити інформацію про дисциплінарні стягнення, догани тощо.

Завдяки трудовій книжці роботодавець може дізнатися про стаж роботи працівника та його досвід.

Ведення трудової книжки – обов’язок керівника підприємства. У разі звільнення працівника, керівник зобов’язаний видати трудову книжку у день звільнення або не пізніше наступного дня, якщо працівник був відсутній на робочому місці напередодні. Якщо видача трудової книжки була затримана з вини керівника підприємства, робітник повинен отримати заробітну плату за період між підписанням наказу про звільнення та видачею трудової книжки.

У 2021 році в Україні було введено електронні трудові книжки, які є аналогом паперових. Період переходу на електронні сервіси триватиме 5 років, протягом цього часу можна користуватися як електронними, так і паперовими книжками.