Субсидіарна відповідальність – вид цивільно-правової відповідальності, коли зобов’язання однієї особи (боргові, договірні) перекладаються на іншу. Це стосується поручителів, членів однієї родини, батьків неповнолітніх, власників підприємств тощо.