Релокація штату (релокейт) – переведення персоналу компанії в іншу місцевість, для виконання їх функціональних обов’язків у філіалі, представництві підприємства, або у разі переведення бізнесу до іншого регіону. Релокейт можливий як усередині країни, так і за її межі. Для забезпечення релокації, керівнику підприємства необхідно вирішити багато ключових питань – від забезпечення персоналу житлом до створення умов для відвідування навчально-виховних закладів дітьми працівників, забезпеченням медичним обслуговуванням тощо. Як правило, релокацією штату займаються аутсорсингові компанії, які мають досвід в організації даного процес.