Релігійне об’єднання (організація) – спільнота людей, які сповідують певну релігію, для задоволення потреб віруючих, а також можливості відкривати духовні центри, начально-виховні заклади, займатися благодійництвом тощо. Релігійні організації повинні діяти в рамках правового поля, діяти відповідно чинного законодавства та пройти обов’язкову державну реєстрацію. Релігійні організації відносяться до неприбуткових. Створити правоздатне релігійне об׳єднання мають право особи, в кількості не менше 10 чоловік, які досягли 18 років.