Нотаріальна довіреність – письмовий документ, завірений нотаріусом, що засвідчує право особи представляти інтереси іншої особи. Як правило, довіреності оформлюються для передачі прав у сфері розпорядження нерухомістю, транспортними засобами, представництва у банківських компаніях, державних органах, участі у корпоративному управлінні, голосуванні, захисту інтересів в суді тощо.

Довіреності найчастіше оформлюються нотаріусом, але є винятки, коли посадові або інші особи мають право на видачу довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених. Це правило діє щодо наступних видів довіреностей:

  • довіреність військовослужбовця, який перебуває на лікування або у пункті дислокації військової частини, може бути завірена лікарем або командиром;
  • довіреність особи, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, може бути засвідчена начальником установи;
  • довіреність особи, яка проживає у сільській місцевості, може бути видана органом місцевого самоврядування (сільською радою), але це не розповсюджується на довіреності щодо розпорядження нерухомим майном, транспортними засобами, управління компанією;
  • довіреність на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії тощо може бути посвідчена керівником організації, де довіритель працює, навчається тощо.

Нотаріальні довіреності та їх дублікати, в обов’язковому порядку, реєструються в Єдиному реєстрі довіреностей.