КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності. При реєстрації компанії необхідно вказати коди КВЕД, серед яких один повинен бути основним (всього вказується,як правило, до 6 кодів, хоча кількість кодів під час реєстрації необмежена). Коди КВЕД можна змінити, в процесі діяльності компанії.

Для зручності у користуванні, класифікатор складається з окремих тематичних секцій видів діяльності, які, в свою чергу, поділяються на класи та підкласи. Всього визначено 17 видів господарської діяльності: лісове господарство, рибальство, видобувна промисловість, переробна промисловість, виробництво та розподіл електроенергії, будівництво, торгівля,діяльність готелів та ресторанів, транспорт і зв'язок, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном, державне управління, освіта, охорона здоров׳я, надання послуг, діяльність домашніх господарств, діяльність екстериторіальних організацій.