Кадровий консалтинг – комплекс спеціальних заходів, спрямованих на покращення роботи підприємства, підбір висококваліфікованих та вмотивованих працівників, а також допомога в документообігу, відповідно трудового законодавства України.

Як правило, кадровим консалтингом займаються фірми, які надають юридичні, бухгалтерські та аутсорсингові послуги. До завдань кадрового консалтингу, рекрутингу, також можна віднести наступне:

  • розробка відповідної документації, щодо формування штату підприємства (трудові договори, контракти, накази з діловодства, розробка посадових інструкцій тощо);
  • розробка документації стосовно звільнення працівників, переводу в іншу місцевість, оформлення відпусток, заміщення вакантних посад;
  • заповнення трудових книжок, відповідно вимогам законодавства, в тому числі перевод компаній на електронні трудові книжки;
  • формування особових справ працівників;
  • оформлення табелю обліку робочого часу підприємства, його підрозділів, філій тощо;
  • моніторинг діяльності штату, виконання працівниками своїх трудових функцій;
  • оптимізація витрат на утримання штату працівників;
  • розробка внутрішньої документації щодо правил внутрішнього розпорядку, системи преміювання тощо.

Також до сфери кадрового консалтингу можуть входити послуги коуча, медіатора, завданнями яких є створення комфортної атмосфери в колективі, підвищення мотивації робітників та покращення трудової дисципліни компанії.