Іноземне представництво – установа (особа), яка представляє інтереси іноземного підприємства на території України, не є юридичною особою, може вести комерційну та некомерційну (виставки, консультації, реклама тощо) діяльність,за дорученням основної компанії.