Інвентаризація – перевірка фактично наявного майна підприємства / організації, відповідно даним, вказаним у бухгалтерському обліку. Інвентаризація проводиться під час підготовки бухгалтерської річної звітності, при реорганізації чи ліквідації підприємства, проведення планових та позапланових перевірок, у випадку виявлення факту розкрадання на підприємстві тощо.

Юридичні особи зобов’язані проводити інвентаризацію під час підготовки річної фінансової звітності, щоб підтвердити дані, зазначені в бухгалтерському обліку, та уникнути адміністративних штрафів.