Зовнішній аудит – незалежна перевірка бухгалтерського обліку, фінансової діяльності компанії та звітної документації. Зовнішній аудит може проводитися на замовлення керівництва компанії або, згідно із законодавством, в рамках планових та позапланових перевірок підприємств. Особливість проведення зовнішнього аудиту – відсутність будь-якого впливу чи тиску, з боку керівництва компанії, на діяльність аудитора. Фактично, це і є принципова різниця між аудитом зовнішнім та внутрішнім, адже задача внутрішнього аудиту – виявити ризикові угоди, покращити фінансову діяльність компанії, коли зовнішній аудит виявляє реальний стан речей.
Зовнішній аудит проводиться незалежними аудиторськими компаніями або фізичними особами-аудиторами, включеними в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. Отримати додаткову інформацію про діяльність аудиторів в Україні можна на офіційному сайті Аудиторської палати України.

Як правило, більшість компаній проводять внутрішній аудит, для запобігання санкцій, в разі, якщо, під час процедури зовнішнього аудиту, будуть виявлені фінансові порушення. У рамках зовнішньої аудиторської перевірки вивчається наступні дані:

  • бухгалтерський облік (правильність ведення, документальне підтвердження кожної закупівлі, угоди тощо);
  • фінансова звітність (правильність заповнення та вчасне подання);
  • процедури закупівлі (в тому числі,держзакупівлі);
  • система внутрішнього контролю компанії.

Нормативною базою, що регулює діяльність аудиторів в Україні є Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».