Внутрішній аудит – моніторинг діяльності підприємства, з метою ефективного ведення господарської діяльності, оцінки досягнення поставлених завдань, визначення переваг або недоліків, як всієї компанії, так і її окремих підрозділів.

Внутрішній аудит проводиться керівником компанії, менеджерами (іншими працівниками) або аутсорсинговою компанією. Послуги аутсорсингової компанії вигідно вирізняються тим, що одночасно з визначенням проблемних питань діяльності компанії, можна отримати консультації різних фахівців: юристів, бухгалтерів тощо.

Внутрішній аудит також допомагає виявити недобросовісних або низькокваліфікованих працівників, уникнути порушення законодавства або внутрішніх правил компанії з боку співробітників.

Задача аудиторів – попередити негативні наслідки діяльності, уникнути ризикових контрактів, визначити слабкі сторони діяльності всього підприємства або його окремих підрозділів. Як правило, аудитор перевіряє наступне:

  • виконання наказів, розпоряджень керівника підприємства підлеглими;
  • стан матеріально-технічної бази підприємства та доцільність використання запасів, матеріалів, тощо;
  • ведення своєчасного обліку надходжень та витрат, наявність відповідної документації;
  • відповідність стану виробництва плановим нормативам;
  • достовірність та своєчасність подання фінансової звітності.

Внутрішній аудит, навіть якщо він проводиться сторонньою (аутсорсинговою) компанією є цілком конфіденційним (якщо мова не йде про кримінальний злочин) та сприяє швидкому усуненню недоліків перед проведенням зовнішнього аудиту.