ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність. ЗЕД являється важливим фактором економічного росту держави. Зовнішня торгівля, експорт, імпорт є пріоритетними напрямками державної економічної політики. В Україні переважає експорт сировини, що вказує на недостатній рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності. На сьогоднішній день актуальною проблемою залишається встановлення вільної торгівлі з іншими державами, адже цей сектор контролюється державними органами, які дотримуються політики протекціонізму, що є необхідним, щоб захистити власну вітчизняну продукцію від імпорту, який може зруйнувати малий та середній бізнес України.

Право на зовнішньоекономічну діяльність мають усі суб’єкти господарської діяльності, які заявили про свій намір. До основних видів зовнішньоекономічної діяльності можна віднести:

  • експорт та імпорт товарів та капіталів;
  • експорт та імпорт робочої сили;
  • надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності;
  • міжнародні операції з цінними паперами;
  • товарообмін із закордонними підприємствами;
  • лізингові операції тощо.

Основною задачею зовнішньоекономічної діяльності України є виготовлення готової експортної продукції високої якості, яка замінить постачання сировини та збільшить прибутки держави.