Емітенет – організація, яка здійснює емісію цінних паперів для розвитку або розширення своєї діяльності, збільшення статутного капіталу.