Договір доручення – це договір про представництво інтересів довірителя та здійснення певних юридичних дій повіреним, з яким укладено відповідну угоду. Договір доручення обов’язково укладається в письмовій формі та додатково оформлюється довіреність, у якій зазначається які саме дії повинен вчинити від імені довірителя повірений.