Дебет – позначення прийому бухгалтерського обліку. Значення дебету різниться залежно від того, про які рахунки (активні чи пасивні) йде мова. У пасивних рахунках дебет – це витрати підприємства, в активних – прихід.