Генеральна довіреність – довіреність, яка оформлюється у нотаріуса та надає широке коло повноважень довіреній особі. Як правило, генеральна довіреність видається у наступних випадках:

  • передача права управління юридичною особою (право підпису документів юридичної особи, представництво в суді, розпорядження майновими активами, відкриття банківських рахунків тощо);
  • право розпоряджатися нерухомим майном (включаючи можливість продажу майна, без попередньої згоди власника);
  • володіння транспортним засобом;
  • представництво інтересів перед третіми особами.

При оформленні генеральної довіреності допускається документально зафіксоване обмеження кола повноважень довіреної особи.