Безстроковий трудовий договір – звичайний трудовий договір, в якому не зазначаються строки виконання своїх трудових обов’язків працівником. Безстроковий трудовий договір – гарантія захисту трудових прав громадян. Працівники, які працюють за безстроковим трудовим договором не можуть бути безпідставно звільнені, при цьому мають право звільнитися в будь-який момент, попередивши про це керівництво за два тижні до бажаної дати звільнення. Безстроковий трудовий договір забезпечує отримання соціальних гарантій, відпусток, лікарняних, безперервного трудового стажу тощо.