Відокремлений підрозділ – частина компанії, яка знаходиться не за місцем знаходження основного виробництва та виконує частину або всі її функції. Найпоширенішими формами відокремлених підрозділів є філії та представництва. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами та не можуть самостійно відкривати банківські рахунки, нести юридичну відповідальність, набувати майно.

Відокремлений підрозділ діє на основі довіреності, основна компанія несе повну відповідальність за дії відокремленого підрозділу. Окремого проходження процедури реєстрації, для створення відокремленого підрозділу, не вимагається, але відомості про створення філії чи представництва обов’язково необхідно внести до Єдиного державного реєстру.

Відокремлені підрозділи мають свій ідентифікаційний код, можуть мати власну печатку. Документальне оформлення діяльності філій та представництв – видання наказу, положення,внесення змін до статуту підприємства тощо.