Аукціон – публічний продаж товарів, цінних паперів тощо, який проводиться за принципом змагальності.