Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності за протиправні дії чи бездіяльність, які загрожують державному та громадському порядку, посягають на право власності, права та свободи громадян. Наслідком адміністративного правопорушенням є заподіяння моральної або матеріальної шкоди особі, суспільству. Прикладами адміністративних проступків є перевищення повноважень посадовими особами, порушення бюджетного законодавства, порушення норм права щодо реєстрації підприємств, корупція (в межах адміністративної відповідальності), незаконне використання державного майна тощо.