Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України, відбулися зміни у проведенні  документальних планових перевірок платників податків. До плану перевірок потраплять суб’єкти господарювання з наявними податковими ризиками. Визначення таких суб’єктів відбувається з допомогою автоматизованих ризикоорієнтованих систем Державної податкової служби, після чого проводиться додатковий аналіз платників податків, обраних автоматизованою системою, та складається план-графік перевірок.

Основними групами податкових ризиків є:

 • суб’єкти господарювання, у яких доходи та обсяги постачань зростають, а суми податків, згідно декларації, не збільшуються;
 • підприємства, які співпрацюють з ризиковими суб’єктами господарювання (проти яких відкрито кримінальні провадження, через ухилення від сплати податків, є підозра щодо фіктивності господарської діяльності тощо);
 • суб’єкти господарювання, у яких операційні витрати вищі над собівартістю, є значні суми кредиторської заборгованості тощо.

Відбулися зміни щодо визначення суб’єктів господарювання середнього ступеня ризику:

 • при наявності розбіжності між даними податкової декларації та Єдиного реєстру податкових накладних (якщо сума розбіжності становить понад 1 млн. грн. або більше 5% загальних обсягів податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.);
 • якщо є розбіжності між сумою обсягів постачання, вказаної у декларації, та сумою операцій, проведених із застосуванням РРО або ПРРО, якщо обсяг таких розбіжностей перевищує 30%;
 • в разі внесення в декларацію експортних / імпортних операцій без їх фактичного здійснення;
 • якщо сума податку на прибуток менше 1,5 % від суми відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн. грн. за весь календарний рік.

   Зміни щодо перевірок платників податків-фізичних осіб полягають у визначенні високо та середнього ступеня ризику. До ФОП з високим ступенем ризику віднесені:

 • ті, чий розмір інших витрат або амортизації складає 30 і більше відсотків вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності; тобто виникає підстава дослідження діяльності платника податків, який включає придбаний товар до витратної частини;
 • якщо обсяг придбання, за нульовою ставкою або звільнених від оподаткування товарів чи послуг, становить 75 або більше відсотків загального обсягу постачання;
 • якщо до податкової декларації включено суми амортизаційних відрахувань, без надання відомостей щодо власних об’єктів оподаткування .

Критерій середнього ступеня ризику, стосовно платників податків-фізичних осіб, стосується наступного:

 • якщо кількість зареєстрованих РРО або ПРРО більша за кількість найманих працівників;
 • якщо було задекларовано понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, за відсутності зареєстрованого РРО або ПРРО та відомостей щодо відкритих банківських рахунків.

Річний план-графік перевірок оприлюднюється щорічно до 25 грудня на вебсайті Державної податкової служби України. Платники податків можуть самостійно перевіряти свій статус на наявність ризиків та оцінювати можливість проведення планових документальних перевірок на наступний рік у своєму електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби.