Передана земельна ділянка (пай) на умовах оренди передбачає довгострокове платне володіння та користування нерухомим майном Орендарем з метою здійснення підприємницької або іншої діяльності. Переважно, ініціатором розірвання договору оренди земельної ділянки достроково виступають Орендодавці з підстав порушення Орендарем договірних зобов’язань.

За загальним правилом, визначеним нормою Закону – не допускається розірвання договору в односторонньому порядку. Проте, регулятором конкретних договірних відносин виступає договір, який укладено між Орендодавцем та Орендарем. Тому, щоб достроково розірвати договір, слід уважно проаналізувати його положення та визначити можливі алгоритми припинення договірних відносин в рамках Закону.

Аналіз документу краще довірити досвідченому юристу, який забезпечить первинну правову консультацію та визначить можливий порядок дій у Вашому конкретному випадку. Довіра юридичній спільності «Юдей» - запорука стабільного юридичного супроводу до кінцевого та бажаного результату наших клієнтів.

Дострокове розірвання договору оренди землі допустимо лише у 2 випадках:

  • за домовленістю сторін;
  • за рішенням суду.

У першому випадку, слід досягти погодження Орендаря щодо припинення договірних відносин, шляхом письмового звернення до останнього з пропозицією надати згоду на розірвання договору.

У другому випадку, ініціювати дострокове розірвання договору оренди землі можливо в судовому порядку, якщо Орендар не виконує обов’язки, передбачені договором. Спершу, маючи на меті усунути правопорушення з боку Орендаря, рекомендовано звернутися до нього в письмово щодо поновлення прав Орендодавця шляхом належного виконання умов договору. Навіть якщо це фактично не буде виконано Орендарем, то сам факт такого звернення буде обґрунтованою підставою звернення до суду та свідчитиме про те, що досягти поновлення порушених прав в досудовому порядку не вдалось.

Види порушень з боку Орендаря, які є підставою для звернення до суду:

  • недотримання обов’язків, визначених статтями 24 та 25 спеціального Закону України «Про оренду землі»;
  • недотримання положень договору оренди землі;
  • пошкодження або знищення нерухомого майна, тобто дія, що суперечить порядку використання земельної ділянки, передбаченого умовами договору;
  • в інших випадках, передбачених Земельним кодексом України та законами, що регулюють земельні відносини.

Успішно реалізувати право на дострокове розірвання договору можливо, заручившись підтримкою та координацією дій досвідченого юриста юридичної фірми «Юдей».