Юридична особа – підприємство, організація, засновані в установленому законом порядку, які мають певні майнові права та зобов’язання, наділяються цивільною правоздатністю та дієздатністю, можуть від свого імені захищати інтереси в суді. Юридичні особи поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.