ФІФО (first in – first out) – метод бухгалтерського обліку, який полягає в тому, що товари або запаси, які є на підприємстві, використовуються або реалізуються у хронологічній послідовності.