Статутний капітал – грошове або майнове підґрунтя діяльності підприємства, а саме гарантія платоспроможності компанії та її надійності перед кредиторами. Статутний капітал не є коштами, які використовуються для розвитку бізнесу. Українським законодавством встановлені норми мінімального статутного капіталу для ТОВ, АТ та інших організаційних форм: не менше 8 375 000 грн. При цьому, приватні, командитні та інші підприємства не обмежені у мінімальному розмірі статутного капіталу і можуть розпочинати діяльність з будь-якої суми. Найбільший статутний капітал повинні мати банки (500 млн. грн.), страхові компанії (1 – 1,5 млн. євро).

Статутний капітал необов’язково має виражатися в грошовій формі, майно або право інтелектуальної власності також може бути основою капіталу. для прозорості співпраці з контрагентами та перевірки надійності та платоспроможності фінансових партнерів, в Україні діє сервіс Youcontrol, де можна переглянути інформацію щодо статутного капіталу кожного товариства.