ПБО (П(С)БО) – положення (стандарт) бухгалтерського обліку, що визначає правила складання фінансової звітності, відповідно до міжнародних стандартів.