Кадастровий номер – це унікальний номер земельної ділянки, що присвоюється їй після проходження реєстрації (19 цифр). Без кадастрового номеру земельну ділянку не можна продати, подарувати, заповісти, здати в оренду тощо. При переході права власності на землю до іншої особи, кадастровий номер зберігається.