Інвестиції (капіталовкладення) – майнові та немайнові цінності, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності (гроші, обладнання, сировина, навички, знання, авторські права тощо). Основними ознаками інвестицій є:

  • планована прибутковість – вкладення інвестицій передбачає отримання разового чи стабільного прибутку;
  • обов’язкове повернення – кошти чи інші цінності, вкладені у розвиток підприємства, повинні бути, з часом, повернені власнику, адже передача матеріальних чи нематеріальних цінностей не означає втрату власності над ними;
  • ризик – в разі банкрутства або ліквідації підприємства, цінності, передані на розвиток бізнесу, можуть бути втрачені або повернені, без очікуваного прибутку.

Інвестиції є вигідною справою, якщо немає стабільності у вартості валюти, що може спричинити інфляцію або економічну кризу та якщо прибуток від інвестування перевищує дохідність від депозитних банківських вкладів.