Єдина тарифна сітка – схема оплати праці робітникам бюджетної сфери, яка складається з 25 розрядів, кожен з яких має свій тарифний коефіцієнт. Тарифна сітка не прив’язана до грошового значення, що полегшує нарахування заробітних плат, надбавок, премій тощо працівникам бюджетної сфери та державних підприємств.

Наприклад, посадові оклади працівників 1 розряду в 4,51 разів менші за оклади працівників 25 розряду, в грошовому вираженні у 2022 році посадовий оклад 1 розряду складає 2445 грн., 25 розряду – 11027 грн. Єдина тарифна сітка, на сьогоднішній день, не прив’язана до мінімальної заробітної плати.