Емісія акцій – випуск цінних паперів (акцій) акціонерними товариствами. Усі акції повинні бути зареєстрованими Національною комісією цінних паперів та фондового ринку. Перед емісією акцій підприємство повинно пройти наступну процедуру:

  • провести установчі збори, на яких повинно бути прийняте рішення про випуск акцій;
  • підготувати необхідну документацію для реєстрації акцій;
  • надати пакет документів до Національної комісії цінних паперів та фондового ринку;
  • відкрити банківський рахунок;
  • сплатити державне мито;
  • зареєструвати акції;
  • розмістити в засобах масової інформації повідомлення про випуск акцій компанії.

Емісія акцій, як правило, здійснюється для створення статутного капіталу, збільшення капіталу компанії, залучення інвестицій.