Банкрутство – неспроможність боржника виконувати свої кредитні зобов’язання, встановлена в судовому порядку. До визнання фізичної особи-підприємця або юридичної особи банкрутом і початку ліквідації підприємства, проводиться аналіз фінансового стану і визначається можливість відновлення платоспроможності, з допомогою процедури санації або реструктуризації боргу.

Справи про банкрутство розглядаються Господарським судом, підставою для початку судового розгляду є заяви кредиторів про відсутність сплати боргових зобов’язань, з боку боржника. За рішенням суду кредитори можуть отримати права на майно та активи підприємства, для погашення боргу, пені та штрафів. Якщо майна, яким володіє підприємство,недостатньо для виконання боргових зобов’язань, боргові претензії будуть пред’явлені до керівника компанії.