АТ – акціонерне товариство, форма організації господарської діяльності, при якій статутний капітал підприємства розділено на акції, які свідчать про право на частку в компанії. Товариства бувають закриті (ПрАТ – приватні акціонерні товариства) та відкриті (ПАТ – публічні акціонерні товариства). У 2009 році в Україні відбулися зміни в назвах акціонерних товариств: раніше відкриті акціонерні товариства називалися ВАТ, сьогодні це публічні акціонерні товариства (ПАТ), а закриті акціонерні товариства носили назву ЗАТ, сьогодні це приватні акціонерні товариства (ПрАТ).

З 2009 року також змінилися правила створення приватних акціонерних товариств: тепер до складу компанії можуть входити максимум 100 осіб, ці нововведення спричинені необхідністю захистити права акціонерів, які не володіють контрольним пакетом акцій.

Відмінностями між публічними та приватними підприємствами можна назвати наступні умови:

Публічне акціонерне товариство

Приватне акціонерне товариство

Кількість учасників необмежена

Максимум 100 учасників

Акції можна розміщувати як публічно, так і приватно

Акції можна розміщувати виключно приватно.

Товариство має пройти процедуру лістингу (включення цінних паперів до торгів на фондовій біржі)

Акції не можуть бути придбані або продані на фондовій біржі