Трудовий договір – угода між роботодавцем та працівником, яка укладається на певний строк, визначає повноваження працівника та затверджує обов’язок виплати заробітної плати з боку підприємства. Трудовий договір є основним документом в регулюванні відносин роботодавець-працівник.

Детально описувати функціональні обов’язки працівника в трудовому договорі не обов’язково, адже ця інформація міститься в посадовій інструкції.

Форма укладення трудового договору

Трудовий договір, відповідно до ст. 24 КЗпП, може бути укладений як в письмовій, так і в усній формі. Усний трудовий договір, на практиці, означає лише відсутність самого документу трудового договору, але, при цьому, має бути виданий наказ про прийняття на роботу, працівник повинен ознайомитися зі своїми обов’язками та засвідчити це своїм підписом (посадова інструкція, наприклад), крім цього, є ще журнали інструктажів з техніки безпеки, акти передачі приладдя, майна та відповідальності за нього тощо. Тобто поняття «усний трудовий договір» не виключає необхідність інших документів, які оформлюються при прийнятті на роботу.

Види трудових договорів

Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю, трудові договори бувають:

 • безстрокові;
 • строкові та укладені на час виконання роботи.

Безстрокові трудові договори укладаються на невизначений строк та є найкращою формою захисту трудових прав та забезпечення зайнятості населення. Звільнення робітника, який працює за безстроковим трудовим договором можливе лише з його власної ініціативи, ліквідації підприємства або з ініціативи власника, в разі скорочення штату або чисельності працівників, порушення робітником трудової дисципліни тощо.   Безстрокові трудові договори – практика розвинутих країн, в Україні такий вид працевлаштування був закріплений законами ще в 1995 році.

Строкові трудові договори Строкові трудові договори укладаються на визначений строк та можуть бути подовжені, якщо працівника не було звільнено у термін, зазначений в договорі (у такому разі строковий договір стає безстроковим). Якщо трудовий договір переукладається декілька разів, з другого переукладання він вважається безстроковим. У разі звільнення по закінченню строків трудового договору, не потрібно заяви та згоди працівника, але обов’язково повинен бути наказ про звільнення.

Укладені на час виконання роботи трудові договори мають певну специфіку, адже визначити строк їх дії неможливо, при цьому законом не обмежується час, відведений на виконання певної роботи (це може бути день чи, навіть, година).

Також строковий трудовий договір може укладатися а час виконання сезонних робіт, строком до 6 місяців.

Контракт, як особливий вид трудового договору

Контракт також є документом про прийняття на роботу, але має певні відмінності від трудового договору, відповідно до ст..21 КЗпП:

 • укладається виключно в письмовій формі (з типовою формою контракту можна ознайомитися за посиланням);
 • може містити такі причини розірвання трудових відносин, які суперечать діючому законодавству (наприклад, матеріальну компенсацію як з боку роботодавця, так і з боку працівника, в разі дострокового розірвання контракту);
 • умови роботи, строк укладення контракту, додаткові винагороди чи премії тощо в контракті визначаються виключно за угодою сторін.

Тобто, контракт – це трудовий договір, який може дещо вийти за рамки правового поля у сфері трудового законодавства. Мета контрактної форми – максимальне використання здібностей працівника, стимулювання його до самовдосконалення, підвищення кваліфікації тощо.

Укладати контракти можна не з усіма категоріями працівників. Згідно з діючим законодавством, контракт можна заключити з наступними категоріями працівників:

 • керівниками підприємств;
 • керівниками закладів освіти;
 • педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 • брокерами та іншими працівниками біржі;
 • науковцями;
 • працівниками фермерських господарств;
 • спортсменами та фахівцями штатних спортивних команд;
 • працівниками залізничного транспорту;
 • іноземцями;
 • керівниками закладів культури;
 • помічниками адвокатів.  

На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, не допускається укладення контрактів з працівниками, не зазначеними в наведеному переліку, навіть, якщо є згода сторін.

Трудова угода

Трудова угода – це вид цивільно-правових договорів, який передбачає виконання певної роботи, без підпорядкування виконавця правилам внутрішнього розпорядку підприємства. Як правило, угоди заключають з підрядниками, для виконання разових робіт.

Трудова книжка

Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність працівника, куди заноситься вся інформація щодо працевлаштування, звільнення, переведення на іншу роботу, заохочення та нагородження.

В трудову книжку також вносяться відомості про:

 • службу у складі Збройних Сил України;
 • навчання у вищих або професійно-технічних чи інших закладах;
 • догляд за інвалідом І групи, дитиною з інвалідністю віком до 16 років або пенсіонером, який, за станом здоров׳я, потребує догляду;
 • одержання допомоги по безробіттю.

Трудові книжки повинні оформлюватися (заповнюватися) на усіх працівників, які працюють на підприємстві понад 5 днів.

З 2021 року Україна переходить на електронні трудові книжки, цей процес передбачено провести за п’ять років. Паперові книжки, за бажанням працівника, зберігаються, продовжують заповнюватися та залишаються чинними й після переведення на оцифровану версію. Електронні трудові книжки будуть зберігатися в єдиній базі даних, що полегшить нарахування пенсій, соціальних виплат та процедуру відновлення даних, в разі втрати паперової книжки.

Можливі зміни в трудовому законодавстві України

У 2021 році були внесені деякі зміни до Кодексу законів про працю (щодо введення понять «віддалена, надомна, дистанційна робота») та очікує прийняття або відхилення законопроект «Про працю», який, в разі прийняття,затвердить дещо нові підходи до безстрокових трудових договорів, а саме заміну їх, для деяких категорій працівників, на строкові (попередній проект 2019 року було відкликано через обурення профспілок).

Зміни також передбачають укладення короткострокових трудових договорів, поєднання навчання на стаціонарі з роботою, легальний фріланс, одночасне укладання декількох сезонних трудових договорів, звільнення за ініціативою роботодавця з виплатою компенсації тощо.