Застава – засіб забезпечення боргових (кредитних) зобов’язань перед кредитором. У разі несплати боржником усієї або частини суму боргу, застава переходить у власність кредитора (у більшості випадків виключно за рішенням суду). Заставою може бути рухоме та нерухоме майно, цінності, цінні папери тощо.