Новини

Ініціатива працівника звільнитися за власним бажанням може мати певні перешкоди, залежно від того, який вид трудового договору було укладено при прийомі на роботу. Ніхто, звичайно, не має права примушувати людину виконувати роботу, на яку він не згоден, але є ряд санкцій, які можуть бути застосовані до працівника, в разі порушення ним умов трудового договору.

Існує декілька причин, за яких працівника можуть звільнити з роботи, без його згоди, і одна з таких причин – прогул. Що означає поняття «прогул», згідно чинного законодавства, як саме відбувається процедура звільнення через прогул та які спірні питання можуть виникнути в разі розірвання трудового договору, висвітлено в даній публікації.

Обтяження земельної ділянки, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», це заборона або обмеження прав розпоряджатися / користуватися нерухомим майном. Обтяження прав на земельну ділянку може накладатися рішенням суду та підлягають реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та мають бути внесені до Державного земельного кадастру.

Агрохолдинг – організація, яка складається з кількох юридичних осіб, займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції. Агрохолдинги , за своєю структурою, являються об׳єднанням основної (материнської) компанії та дочірніх підприємств. Як правило, керуюча материнська компанія займається організацією виробництва сільськогосподарської продукції, а дочірні підприємства виконують функції зберігання, реалізації, переробки тощо (елеватори, логістика, харчові комбінати і т.д.).

З 1 липня 2021 року в Україні відкрито ринок сільськогосподарських земель, на продаж яких було неодноразово накладено мораторій. Згідно чинного законодавства, фізичні особи громадяни України мають право придбати до 100 га землі. З 2024 року право на придбання землі отримають юридичні особи. Щодо можливості купівлі землі іноземцями, це питання має вирішуватися шляхом референдуму.